The project

Strateško središče, ki povezuje transportna vozlišča in pretok prometa

Projekt intermodalnega središča letališča Trst je eden od ključnih razvojnih ciljev za regionalni razvoj transportne strategije Dežele Furlanije - Julijske krajine. Ta objekt, ki ga povečini financirata Dežela in EU, bo zagotovo izboljšal dostop do letališča, njegov poglavitni cilj pa je povezovanje različnih načinov transporta v regionalni transportni sistem, ki omogoča preprost in lažji prehod med potovanjem po zraku-železniških tirih-cesti.

LASTNOSTI SREDIŠČA

Projekt, ki ga je začela izvajati družba Aeroporto FVG SpA, temelji na preprosti zasnovi - dvignjenem prehodu za pešce, ki povezuje letališki terminal z novimi avtomobilskimi parkirišči, avtobusno in železniško postajo.

Kot je bila obveščena Evropska komisija, bo novi objekt obsegal: novo železniško postajo, avtobusno postajo za 16 avtobusov in novo avtomobilsko parkirišče za do 1500 avtomobilov (z garažno hišo s 500 parkirnimi prostori), ki bodo povezani z internim cestnim sistemom.

V tem kontekstu bo središče zagotavljalo tudi modalno izmenjavo med različnimi načini kopenskega transporta (avtobus, avtomobil ali vlak), kar bo na splošno izboljšalo lokalno in regionalno mobilnost.

CILJI

V skladu s cilji bele knjige iz leta 2001 "Evropska prometna politika za leto 2010" objekt skuša spodbujati za okolje prijaznejše prometne rešitve od uporabe zasebnega avtomobila.

S strateškega vidika bo središče tako postalo glavno vozlišče novega intermodalnega regionalnega transportnega sistema, tako da bo olajšalo dostop do letališča ter zaradi učinkovitega in celostnega transportnega sistema izboljšalo dostop do celotne regije.

PRIČAKOVANI VPLIV

Infrastruktura je načrtovana tako, da pomaga spodbujati odnos "parkiraj in se pelji" pri popotnikih in vozačih, ki je učinkovitejši in vzdržljivejši način za pot do Trsta in drugih glavnih središč tega območja: s tem bi pomembno prispevali k zmanjšanju cestnih obremenitev in zastojev, kar bi pozitivno vplivalo tudi na okolje.

Izboljšana dostopnost bo zagotovila tudi lažji dostop do letališča in imela pozitivnejši vpliv na razvoj turizma in ekonomije na celotnem območju. Z novim objektom bi Letališče Trst postalo osmo italijansko letališče, ki je neposredno povezano z železnico, in edino tovrstno v 350-kilometrskem radiju v severovzhodni Italiji.