Progoji Uporabe

V tem dokumentu so navedeni pravni pogoji za dostop do spletnih strani http://www.aeroporto.fvg.it in njihovo uporabo.

Z dostopom do spletnih strani, njihovo uporabo ali uporabo materialov, ki so na njih spravljeni, se obvezujete, da boste spoštovali pravne pogoje, navedene v nadaljevanju. Ti pogoji se nanašajo izključno na to spletišče. Z dostopanjem do drugih spletnih strani prek povezav, ki so na tem spletišču, se samodejno obvežete k spoštovanju pogojev za uporabo teh spletišč. 

1. Lastnina spletnih strani 
Spletne strani so last Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. s sedežem na Via Aquileia, 46 34077, Ronchi dei Legionari (GO) - Italija, ID za DDV 00520800319.

2. Avtorske pravice in blagovna znamka 
Spletne strani so zaščitene z avtorskimi pravicami kot enkratno in/ali sestavljeno in/ali kolektivno delo v skladu z italijansko in evropsko zakonodajo, ki se nanaša na avtorske pravice, v skladu mednarodnimi sporazumi in drugimi predpisi, ki se nanašajo na avtorske pravice. Kakršnakoli nepooblaščena uporaba materialov s spletnih strani je absolutno prepovedana. Na spletnih straneh so lahko dokumenti, slike, programska oprema, informacije in drugi materiali, ko so last drugih oseb, na primer fotografije, reklame, videoposnetki in glasba. Kakršnakoli nepooblaščena uporaba materialov s spletnih strani je absolutno prepovedana, razen če ste pridobili predhodno pisno soglasje lastnika zadevnih materialov. Vse pravice so pridržane. 

3. Uporaba in dostop do spletnih strani 
Vsebina in materiali na spletni strani so namenjeni izključno za osebno in nekomercialno rabo. Uporabnik lahko presname ali skopira vsebine in druge materiale, ki so na voljo za prenos in jih je mogoče najti na spletni strani samo za osebno in nekomercialno rabo, pri tem, da mora upoštevati, da so materiali zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval vse avtorske pravice in druge pravice, ki veljajo za to spletišče. Kopiranje ali shranjevanje katerih koli vsebin za rabo, ki se razlikuje od osebne in nekomercialne, je strogo prepovedano, razen če ste vnaprej pridobili pisno pravico Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. lahko spremeni, izniči ali prekine izvajanje vseh ali katerih koli lastnosti spletišča v katerem koli trenutku, vključno z razpoložljivostjo vseh ali katerega koli dela spletišča, njegovih funkcij ali zbirke podatkov. Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. sme poleg tega popravljati morebitne napake ali izpuščene dele katerega koli dela spletišča ali uveljavljati omejitve na določene funkcije in storitve ali omejiti dostop uporabnikov do delov ali do celotnega spletišča, ne da bi o tem moralo uporabnike obvestiti in ne da bi to za družbo predstavljalo kakršno koli odgovornost. 

4. Zavrnitev garancije in omejitev odgovornosti 
Uporabnik se zaveda, da uporablja spletišče na lastno odgovornost. Storitve so na voljo v stanju, v kakršnem so in Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. izrecno zanika kakršno koli garancijo, eksplicitno ali implicitno, na primer in ne samo garancijo za natančnost, zanesljivost, lastništvo, nekršitve, primernost za specifične cilje ali kakršno koli drugo garancijo za stanje, zagotovilo ali izjavo, ustno, pisno ali v elektronski obliki, vključno, na primer in ne samo kakršno koli garancijo o natančnosti ali popolnosti katerih koli informacij na spletnih straneh ali ki izhaja iz spletnih strani. 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ne izjavlja in ne zagotavlja, da dostop do spletnih strani ne bo prekinjen ali da na spletnih straneh ne bo nedelujočih funkcij, napak ali izpuščenih in izgubljenih prenesenih informacij ali da s spletnih strani ne more biti prenesen kakršen koli virus. Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ne nosi odgovornosti do uporabnikov spletišča ali katerih koli drugih oseb za morebitno neposredno, posredno, posebno, posledično ali kazensko škodo, ki naj bi domnevno nastala zaradi dostopanja ali onemogočenega dostopanja do spletišča, vključno za primer okuženosti z virusi, ki naj bi jih uporabnik prejel od spletišča, ali zaradi uporabe ali zanašanja na spletišče ali na katere koli informacije iz materialov, ki so na voljo na spletišču.

Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. skuša zagotavljati, da so informacije o letih, ki so na spletnih straneh, vedno natančne in osvežene, vendar ni na noben način odgovorna za morebitne napake, pomanjkljivosti, njihovo nenatančnost ali neažurnost.

Še posebej se to nanaša na lete v realnem času, ki podajajo podatke o prihodih in odhodih vseh komercialnih letov. Osveževanje teh urnikov se izvaja samodejno na podlagi elektronskih poročil letalskih družb o morebitnih zamudah, predčasnih urah ali odpovedanih letih. Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. torej ne more zagotavljati natančnosti navedenih informacij. Če potrebujete natančne informacije, svetujemo, da se vedno obrnete na letalsko družbo.

Kar zadeva sezonske urnike letov in javnega transporta, ki so na voljo na spletišču, skuša Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. informacije osveževati po najboljših močeh, vendar je pri osveževanju urnikov odvisno od letalskih družb, turističnih agencij, operaterjev javnega transporta in drugih oseb. Tudi v tem primeru vam svetujemo, da se za morebitne natančne in podrobne informacije obrnete neposredno na letalske družbe, turistične agencije in operaterje javnega transporta.

5. Veljavna zakonodaja in pristojnosti 
Uporabnik se zaveda in se strinja, da pri morebitnih sporih, ki bi izhajali iz dostopa in/ali uporabe spletišča, velja italijanska zakonodaja in je zanje pristojno izključno italijansko sodišče. 

6. Varovanje zasebnosti 
Vaše ime bo vneseno v zbirke podatkov Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. v skladu z Zakonom 196/03 o varstvu osebnih podatkov (Zakon o zasebnosti) izključno za potrebe neposredne komunikacije in ne bo posredovano drugim osebam. V katerem koli trenutku je možno zahtevati osvežitev ali izbris podatkov pri odgovorni osebi za podatke v Družbi, tako da napišete e-poštno sporočilo na info@aeroporto.fvg.it.

7. Spremembe 
Predhodne predpise lahko Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. kadarkoli spremeni; obvestilo o morebitnih spremembah predpisov bo objavljeno na tej strani. Če bo uporabnik še naprej uporabljal spletišče, bo to pomenilo njegovo sprejemanje teh sprememb ali obnovljenih predpisov; zato uporabnikom svetujemo, da redno obiskujejo to stran.