Prtljaga

Trieste Airport puts a lot of effort to give you the best assistance as possible, above all in case of irregularity during your trip.

Baggage Handling Office opening hours will be subject to changes depending on the actual operation of the flights.

Posoškodavana prtljaga

Če se med prevzemom prtljage ob prihodu izkaže, da je ta poškodovana, se takoj zglasite v Uradu za pomoč pri prtljagi (Lost & Found), ki je ob izhodu na strani Prihodi, in podajte prijavo. Osebje vam bo na voljo za vsa navodila, potrebna za razrešitev situacije.
Pravilnik o pravicah potnikov predvideva za vse lete letalskih družb Evropske skupnosti povračilo zaradi uničenja, poškodovanja, izgube ali zamude pri prevzemu prtljage. Zahteva po povračilu mora biti podana v 7 dneh od prevzema poškodovane registrirane prtljage in v 21 dneh ob zamudah pri prevzemih.
Za vse informacije se lahko obrnete na ENAC (brezplačna telefonska številka 800/898121 za klice iz Italije) ali na Evropsko komisijo (brezplačna linija Europe Direct 00800/6789-1011).
 

 

Izgubljena prtljaga

Če vaša prtljaga ne pride na vaš cilj z vašim letom, se takoj obrnite na Urad za pomoč pri prtljagi (Lost & Found), ki je ob izhodu na strani Prihodi. Pri prijavi predložite potrdilo prtljage in letalsko vozovnico. Osebje bo sprožilo postopek za iskanje prtljage in njeno vrnitev. Iskanje prtljage je popolnoma informatizirano in ponuja tudi možnost sprejemanja informacij o vaši prtljagi v realnem času s sporočili SMS.
Če letalska družba, s katero ste potovali, uporablja sistem za sledenje prtljage World Tracer, boste lahko v realnem času sledili napredovanju postopka tudi po internetu.

Osveževanje informacij i izgubljenui prtljagi.