Potniki z zmanjšano monžnostjo gibanja (PRM)

Kot predvideva Uredba EU 1107/2006 za vsa letališča Evropske unije, tudi na letališču Ronchi dei Legionari zagotavljamo popoln dostop do letalskega transporta, brez diskriminacij in brez dodatnih stroškov vsem invalidnim osebam in osebam z zmanjšano možnostjo gibanja). Invalidnost ali zmanjšana možnost gibanja ne ovirata možnosti izkoriščanja letaliških storitev in potovanja z letalom. Edina izjema so morebitne omejitve, ki izhajajo iz možnih težav z nacionalnimi ali mednarodnimi varnostnimi predpisi ali iz tehničnih težav, na primer velikosti letala.

 

Praktične informacije

 

Prošnja, rezervacija in obvestilo

Da bi lahko zagotovili hitro in ustrezno storitev, je treba prošnjo za posebno pomoč in posebnosti potnika sporočiti letalski družbi, njenemu agentu ali turističnemu posredniku že ob rezervaciji in zagotovo ne manj kakor 48 ur pred objavljenim časom vzleta letala. Letalska družba bo, da bo lahko poskrbela za ustrezno storitev, ki bo izpolnila posebne potrebe potnika za zmanjšano možnostjo gibanja, morda zahtevala dodatne informacije o izvedbi pomoči, morebitnem transportu in/ali uporabi medicinskih naprav in/ali pripomočkov za mobilnost, ali potrebi po potovanju s potrjenim psom vodičem. Na letih znotraj skupnosti je poleg tega letalski prevoznik, razen če za to ni tehničnih možnosti ali če je zahtevo prejel v manj kakor 48 urah od odhoda, dolžan brez dodatnih stroškov prepeljati zdravniško opremo in največ dva kosa podporne opreme, na primer invalidska stola ali bergli.

V predpisih IATA so zapisane naslednje kode za različne tipologije pomoči potnikom z zmanjšano možnostjo gibanja:

 

Koda IATA za osebo z zmanjšano možnostjo gibanja

                                                             Opis

WCHR
(WHEEL CHAIR RAMP)
Potnik, ki lahko samostojno hodi v letalu, lahko hodi gor in dol po stopnicah, vendar potrebuje invalidski voziček ali drugačno obliko prevoza za daljšo pot po letališču.
WCHS
(WHEEL CHAIR STAIRS)
Potnik, ki lahko samostojno hodi v letalu, vendar ne more hoditi gor in dol po stopnicah ter potrebuje invalidski voziček ali drugačno obliko prevoza za daljšo pot po letališču.
WCHC
(WHEEL CHAIR COMPLETELY)
Nemobilen potnik, ki potrebuje invalidski voziček za premikanje in potrebuje pomoč od trenutka prihoda na letališče do konca leta ter za izhod z letališča.
DEAF
Gluh ali gluhonem potnik.
BLIND
Slep ali slaboviden potnik.
DEAF / BLIND
Potnik z okvaro sluha in vida, ki potrebuje pri gibanju pomoč spremljevalca.
DPNA
Potniki z motnjami v duševnem razvoju in vedenjskimi motnjami.

 

Prihod na letališče

Letališče je opremljeno s parkirnimi prostori, rezerviranimi za osebe z manjšo možnostjo gibanja, na vzhodnih stranskih letalskih zgradbah. Na letališče morate prispeti toliko prej, kot to zahteva letalsko družbo, in svoj prihod sporočiti na eni od ustreznih klicnih točk ob namenskem parkirnem prostoru, kjer bo potnik prejel pomoč specializiranj osebja vhodiste zahte čuše zeviste zevele zevele zevele zevele zevele zevele zah v trenutku, ko pridete na letališče, boste morda morali na storitev počakati). Stopnja in tip pomoč bosta pravilna zaustavitev mobilnosti in samostojno potnika, v mejah je mogoče.

Disabled parking

The airport has dedicated PRM car parking areas, to the East and inside multi-modal hub.

PRM holders of the European parking permit are entitled to park free of charge in the reserved spaces in all official Trieste Airport car parks.

In order to park free of charge, show the parking ticket, the parking permit, and ID card at the departures hall ticket counter.

Any companion is requested to show, in addition to the mentioned documents, a copy of parking permit holder flight ticket/boarding card.

TRAIN: for detailed information on PRM services and procedures by the train transport operator, please visit the dedicated website. (Click here)

BUS: for detailed information on PRM services and procedures by the public transport operator (APT Gorizia), do refer to its website (www.aptgorizia.it), email (info@aptgorizia.it) or phone number (domestic freephone 800-955957, for international calls +39-0481-593511). 

 

Z javnim prevozom (avtobus) 
Letališče je povezano s Trstom, Vidmom, Gorico in drugimi kraji s tega območja z avtobusnimi linijami APT Gorizia. Urniki in glavni ceniki so na voljo na tej internetni strani, namenjeni javnemu prevozu na letališče in z njega.
Za podrobnejše informacije o storitvah in postopkih APT Gorizia, ki so namenjene osebam z zmanjšano možnostjo gibanja, vas prosimo, da obiščete njihovo spletno stran (www.aptgorizia.it), da stopite v stik z njimi (brezplačna številka za Italijo (800) 955957, e-poštni naslov info@aptgorizia.it).
Potnik z zmanjšano možnostjo gibanja, ki se samostojno odpravi naravnost na prijavo, se mora priglasiti ob uri, ki jo določi letalska družba, njegov agent ali turistični posrednik, če ura ni določena, pa vsaj eno uro pred objavljenim vzletom letala. Potnik z zmanjšano možnostjo gibanja, ki prispe na cilj znotraj letališča, se mora priglasiti ob dogovorjeni uri oziroma uri, ki jo določi letalska družba, njegov agent ali njegov turistični posrednik, če ura ni določena, pa vsaj dve uri pred objavljenim vzletom letala. Svoj prihod mora oznaniti enemu od za to namenjenih klicnih točk - pri namenskih parkiriščih ali v letališki stavbi - kjer mu bo dodeljena pomoč specializiranega osebja (če storitve niste rezervirali vsaj 48 ur vnaprej ali če zanjo zaprosite ob prihodu na letališče, boste morda morali nekaj časa počakati). Stopnja in tip pomoči bosta prilagojena stopnji mobilnosti in samostojnosti vsakega potnika, v mejah mogočega.
 

Vkrcanje in let

Po pomoči pri prijavi in varnostnih preverjanjih bo potniku zagotovljen dostop do letala na najbolj primeren način. Njegova oprema bo spravljena v prtljažnem prostoru letala. V primeru potrebe bo, če bo to dovolil prevoznik in ob vnaprejšnjem obveščanju o potrebi po pomoči, bo morebiten pes vodič potoval v letalu ob svojem lastniku v potniški kabini. Specializirano osebje bo poskrbelo za pomoč in podporo pri urejanju prtljage, transporta in vkrcanja ročne prtljage. V letalu bo osebje letala tisto, ki bo poskrbelo za pomoč potniku in ga seznanilo s postopki v sili.
 

Izkrcanje

Za potnika z zmanjšano možnostjo gibanja bo poskrbel določen član osebja pri izkrcanju, prestopu in izhodu z letališča, pa tudi pri prevzemu prtljage in prenosu prtljage do točke, kjer se pomoč konča.
 

 

Namenske storitve

Na letališču so na razpolago naslednje namenske storitve:

 • namenski, rezerviran prijateljski prostor “Sala Amica”, čakalnica v javnem območju terminala, opremljena s telefonom za priklic pomoči
 • rezervirani parkirni prostori ob vhodu v letališko zgradbo s klicnimi točkami in dostopnimi rampami, ki omogočajo dostop do vseh območij in storitev letališča
 • več “Prijateljskih točk”: čakalnice, rezervirane za osebe z zmanjšano možnostjo gibanja, ki so ob čakalnicah za vkrcanje
 • štiri klicne točke (od tega ena v sobi “Sala Amica”)
 • toaletni prostori brez arhitekturnih pregrad
 • dvigala z dostopom za invalidski voziček in tipkovnice z informacijami v Braillovi pisavi
 • dvigalo (“Ambulift”) za vkrcanje in izkrcanje iz letala
 • specializirano osebje za pomoč potnikom z zmanjšano možnostjo gibanja ter invalidskimi vozički, ki so po obliki in velikosti prilagojeni hodnikom v letalih

Zemlijevid storitev za osebe z zmanjšano možnostjo gibanja

 

 

Klicne točke 

Klicne točke so tri namenske postaje, na katerih lahko osebe z zmanjšano možnostjo gibanja sporočijo svoj prihod in zaprosijo za pomoč. Označene so z ustreznimi vizualnimi pripomočki in so postavljene ob:

 • rezerviranem parkirnem mestu za osebe z zmanjšano možnostjo gibanja na zahodni strani letališke zgradbe 
 • rezerviranem parkirnem mestu za osebe z zmanjšano možnostjo gibanja na vzhodni strani letališke zgradbe
 • vhodu v letališko zgradbo (na strani odhodov)
 • Bus station
 • Train Station
 

 

Standard kakovosti

inimalni zagotovljeni standardi kakovosti letališča FVG za pomoč potnikom z zmanjšano možnostjo gibanja, ki so sestavni del Vodiča po storitvah, so naslednji:

Maksimalen čas, za katerega se letališče FVG zavezuje, da ga bo namenilo za pomoč potnikom z zmanjšano možnostjo gibanja od obvestila o njegovem prihodu na letališče (v minutah)

 

  ODHODI APRIHODI
Rezervirana pomoč    
80% potnikov v 10’ 5’
90% potnikov v 20’ 10’
100% potnikov v 30’ 20’
Nerezervirana pomoč    
80% potnikov v 25’ 25’
90% potnikov v 35' 35'
100% potnikov v 45' 45'
 

 

Video for autistic people support

For autistic people, travelling by air might be not only a new but also a difficult experience: in order to facilitate their preparation to air travel, Progetto Autismo FVG, in co-operation with Trieste Airport, has prepared a video that might support autistic people and their families in planning their trip.
 

 

 

Complaints

Complaints or suggestions can be forwarded to the airport operator (Aeroporto FVG) in several ways: filling in and handing in personally the form available upon request at the Passenger Assistance Service, filling in and sending the form attached to the Service Charter booklet, filling in the online form or sending a letter, a fax or an email to:
 

Aeroporto FVG SpA
Via Aquileia 46
I-34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
M
 info@triesteairport.it